ممکن است بخواهید در یک مراسم خاص شرکت کنید و نیاز به یک ظاهر غیرمعمول داشته باشید اگر بفکر آن هستید که چگونه مدلی تزیینی برای چشم و ابروی خود پیدا کنید حتمااین مدل ها را با دقت مشاهده کنید.

 


Eyes Make up 02 مدل های آرایش چشم ، ابرو و مژه بصورت تزیینی